Thật kh để p bản thn sử dụng được ci nh x trn tu nn chng ti ra khỏi tu cứ mỗi chặng dừng, ngồi xuống như lũ chim dọc đường ray để thả lại "những mn qu".