Khi chúng tôi xuống tàu tại Khabarovsk, chúng tôi bị các vị đại diện dễ sợ của Đảng CS Nhật Bản, những người đi vận động tuyên truyền cho Đảng, tấn công. Họ thật lạ lùng. (Tôi không có ư lên án Đảng CS Nhật Bản hiện nay. Xin đừng hiểu nhầm ư tôi!)