Theo tôi đó là bánh xe của đoàn tàu hỏa. Nếu ta đứng quá gần nó khi đang hàn th́ mắt ta có thể bị đau v́ khí nóng. Chúng tôi đục bề mặt của bánh xe bằng búa khoan. Những mảnh phoi nhỏ bắn vào mắt khiến tôi không c̣n nh́n thấy ǵ và một bác sĩ người Đức đă phẫu thuật cho tôi.