Tôi mất hai tuần tại bệnh viện "Drossikovka". Tôi bị mù trong hai tuần. Tôi đă hiểu ra tầm quan trọng của thị giác. Tôi kết bạn với những người bạn Đức rất tốt bụng và trẻ trung. Sau khi lấy lại được thị giác tôi giúp đỡ những bệnh nhân yếu để đáp lại những ǵ tôi đă được nhận. NIềm vui mỗi ngày là được giúp đỡ cho họ.