Cuối thng Su năm 1947 chng ti bị chuyển từ trại ở Slavyansk tới một trại Hungary. Chng ti rất ngạc nhin khi thấy lnh Hung đn chng ti, những lnh Nhật, bằng bản hnh khc "Patriot march". Dường như mỗi quốc gia đều c nt đặc sắc của ring mnh.