Thật l sang trọng! Với những động tc thnh thạo anh ta x lấy một mảnh giấy bo. Rồi th lưỡi liếm dọc để dn lại. Anh ni: "A nu davai, jabonsky" (Đy, anh Nhật, ht thử đi)