"Dzemochka (c gi nhỏ) dắt d đi dọc cnh đồng hướng dương."
Đon tu của ti, chở đầy người, đi theo tuyến Dọc Siberia xuyn dy Ural tới Chu u. Chuyến đi 30 ngy kết thc khi chng ti tới thị trấn Ukraina nhỏ b Slavyansk. Một c gi nhỏ xinh xắn đi chn trần dắt bầy d đi dọc cnh đồng trồng ton hoa hướng dương.