"Chng ti dng đng thứ nước ny để uống v bơi lội"
Đon tu 50 toa với 1500 người Nhật ở trong bắt đầu hnh trnh di dằng dặc theo tuyến Dọc Siberi. Chng ti phải dừng tại hồ Baikal. Một ci thng được mc đầy nước ngọt.