“Nhà vệ sinh”

"Ṃ mẫm trong bóng tối để tới nhà xí do bị quáng gà"
Cuối tháng 12, khi trời rất lạnh, ăn uống thiếu rau và thiếu chất khiến nhiều người bị quáng gà. Kết quả là các đồng đội tôi thường va vào nhau trong bóng tối mỗi khi ra ngoài ban đêm.