"Tôi đă được đoán trước số phận của ḿnh và đó là tôi sẽ trở về nhà sau ba tuần nữa..." - "Có lẽ sẽ là như thế..."

Những ngày tẻ nhạt của cuộc đời tù binh bắt đầu trôi qua. Nhà vệ sinh ngoài trời chông chênh, vây quanh bởi những tấm phên rơm đă trở thành một nơi tṛ chuyện của các đồng đội với nhau, trao đổi về những vấn đề quan trọng như là: "Hôm nay tớ vừa được tiên đoán hậu vận và số tớ sẽ được về nhà sớm" .v.v.