PHẦN 4

HÃY CÙNG SÁT CÁNH BÊN NHAU


Kẻ thừa hành

Những kẻ dốt toán

Tình yêu

Sự mù quáng của số phận

Xúc than

Lao động làm đẹp cả đàn ông và phụ nữ

Đám ăn trộm

Búa khoan

Bệnh viện ở Druzhkovka

Làm ca đêm

Bốc dỡ bằng sức người ở khu nhà kho

Anh người Đức giả dạng làm người Nhật

Chiếc ghế đau đớn

Giải thi đấu bóng bàn

Nỗi ác cảm bếp núc


PHẦN 5


Quay trở về trang chủ