PHẦN 3

THẾ GIỚI NÀY ĐẦY ẮP BẠN BÈ


Những người lính Hungary

Vangria(Hungary)

Những người bạn cùng đồng ca

Sumo

Sĩ quan phi công Pokrovsky

Người lính Mông Cổ thân thiện Trượt tuyết

Bít tất

Trẻ em Nga

Những người tốt trên thế giới

Chiếc giường hai tầng già nua

Người đốc công bị khiển trách


PHẦN 4


Quay trở về trang chủ