Repatriation port "Maizuru"


What is "repatriation port"

Chúng ta được biết rằng cuối Thế chiến 2 năm 1945 có khoảng 6 triệu người Nhật vẫn còn ở nước ngoài. Tất cả những người này đều phải trở về Nhật càng sớm càng tốt. Thủ tục này được gọi là "hồi hương". Tháng Chín năm 1945 có 10 cảng trên khắp nước Nhật được phép thực hiện "thủ tục hồi hương". Đó là Maizuru, Uraga, Kure và một số cảng khác.

Đến cuối chiến tranh một trong những "nơi chốn" của những người hồi hương là thành phố Maizuru (tỉnh Tokyo). Trong suốt 13 năm kể từ ngày 7 tháng Mười 1945 những tàu hồi hương Undzen-maru đã đưa về Nhật 66000 người sống (gồm cả tôi) và 16000 người chết.

Maizuru Repatriation Memorial Museumpanoramic photo of Maizuru Port, (09.02.2013)


Back to Main page