"Chiến tranh đă kết thúc mà phải chết ở đây th́ thật... ngu ngốc... Chúng tôi gọi tên họ, nhưng không ai trong số họ tỉnh lại..."
Nhiệt độ mùa đông ở Đông Âu xuống dưới -25oC tới -30oC và đối với người Nhật th́ sống trong lều dưới nhiệt độ như vậy không dễ dàng ǵ. Có ngày trong buổi sáng chúng tôi phát hiện ra một người bạn của ḿnh đă đông cứng v́ lạnh.