Trước tin l phải tới nh tắm. Chng ti lớn tiếng hỏi han nhau: "Ổn chứ!" - "Vng, chưa bao giờ được khỏe thế!"
Chng ti được khử trng bằng DDT v cuối cng chng ti đ cảm thấy mnh đ đng l người Nhật thực thụ.