Thậm ch cả những đất nước đang bị n dịch cũng vẫn c những con sồng v ngọn đồi. V kia rồi: những hn đảo Nhật Bản, cy cối nở hoa rực rỡ, cảng Maizuru - tất cả đang khiến lệ tro đầy mắt ti. C ai đ h "hoan h!". Trong số binh lnh c người đ xa qu hơn mười năm trời.