Tạm biệt theo mọi thứ ngôn ngữ. Tôi cho rằng thế giới thực sự đại đồng và mọi dân tộc đều b́nh đẳng. Tất cả chúng tôi đều khóc, nói lời chia tay. Chúng tôi không biết tiếng, nhưng giơ cao tay vẫy nên không cần phải nói thành lời. Tất cả thời gian trong trại tù binh Nga đă trôi qua không phí ḥai... Tôi cho rằng vậy.