Mọi sự đ̣an tụ đều có nghĩa chia phôi. Tôi nhớ về người em gái, rất đau khổ khi phải chia tay. Natasha khốn khổ, em th́ thầm từ biệt đầy cay đắng, giờ này em ra sao, chuyện ǵ đă xảy đến với em?