Các tù binh Nhật vui vẻ tổ chức giải bóng bàn với người Đức.Có lẽ do cách cầm vợt kỳ lạ mà người Nhật đă dễ dàng chiến thắng.