Lắp dựng hệ khung thp. Cng việc ny nguy hiểm nn chng ti bắt buộc phải đi giy cng tc. Mười người chng ti được chọn lm việc sau: băng qua thanh gỗ bắc ngang qua dn khung thp để trt xi măng thnh đống khỏi xe đẩy.