Đàn ông và phụ nữ đều tham gia việc tái xây dựng thành phố sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Những phụ nữ anh dũng lănh nhiệm vụ đảm đương thậm chí cả những công việc nguy hiểm nhất. Tại Nhật Bản ngày nay thật khó có thể tưởng tượng đến những ǵ tương tự như vậy.Một vài phụ nữ Nga thậm chí c̣n bị lính Nhật quyến rũ. Đó quả là những khoảng khắc đẹp.