Tôi kết bạn với một phi công, đại úy Pokrovsky. Chân thành tin tưởng đối với người Nhật, anh ta đưa tôi giữ những vật dụng quư giá của ḿnh và ch́a khóa nhà kho mỗi khi đi công tác. Giờ này anh ta đang ở đâu?