Nước mắt rơi không ḱm lại được. Tôi khóc suốt ngày. Thật kinh khủng khi có ai đó qua đời trước mắt bạn. Tôi hứa sẽ kể cho thân mẫu anh ta mọi điều nếu tôi có thể tự ḿnh về được quê nhà.