Khoại tây luôn được phân loại tại nhà kho. Công việc này dành cho những người không c̣n khả năng làm được những việc nặng nhọc hoặc những ai bị ốm. Ta có thể treo cái xô sắt có dây mayso điện để đun và chén món khoai luộc. Đây là một công việc ngon lành.