"Dao cắt xuống bánh ḿ. Bánh ḿ đen."
Đá là thứ trách nhiệm đáng ghét nhất. Sự im lặng buồn thảm. Mọi con mắt dồn vào lưỡi dao đang cắt xuống. Căn nhà kiểu bán hầm ngập một nửa dưới tuyết, chiếu sáng bởi ngọn nến tự chế leo lét.