"Thậm ch những lnh Nga khỏe mạnh cũng vẫn bị ấn tượng trước sức khỏe của ngựa. "Con ngựa khỏe thật!"
Người đồng đội của ti (l kỵ binh) đ cố gắng tới được kho lương thực của trại thật nhanh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.