"Cô gái nói rằng ta không nên quay vặn lưng lại."
Nhiều lần tôi cố thử làm việc với chiếc hái kiểu Nga. Một cô gái trẻ sử dụng nó dễ dàng trong khi tôi chỉ biết đổ mồ hôi chứ không được ǵ.