"Lnh X viết: "H, jabonsky, skare, skare!" (Hey, Nhựt Bủn, nhanh ln, nhanh ln!)"
Từ cảng Heungnam của Bắc Tiều Tin chng ti đi tới cảng X viết nhỏ b Posyet.
Sau đ chng ti phải hnh qun khoảng 20 km trn đồng trống. Đối với vi người chng ti điều ny thật kh khăn v họ bị vấy đầy bn lầy.