"Trăng tṛn quá đẹp đối với một chiến binh của một đất nước bị chiếm đóng."

Chúng tôi phải dẫn những người bị bệnh quáng gà tới nhà xí. V́ thế chúng tôi gác hàng đêm và đổi phiên cho nhau. Trời khoảng -20oC nên đây là một việc không sung sướng ǵ. Tôi vừa sụt sịt vừa ngắm nh́n trăng đẹp và những giọt nước mắt lạnh cứng đọng trên g̣ má tôi.