Trại t binh chiến tranh Nhật Bản nằm tại vng pha bắc của lục địa u khổng lồ. Nhiệt độ xuống -30 l chuyện thường.